Yhtiömuoto, mikä olisi paras yritykselleni?

Yhtiömuoto, mikä olisi paras yritykselleni?

Yhtiömuoto määrittelee paljon yrityksesi arjen toimintaa ja se valitaan ennen yritystoiminnan perustamista. Valintaan vaikuttavat yrityksesi mahdolliset liiketoimintariskit, kokoluokka ja odotettava tulos. Lisäksi sillä on merkitystä, montako omistajaa yrityksellä tulee olemaan. Eri yhtiömuodoilla on merkittävästi eroa mm. verotuksen ja byrokratian määrän kanssa. Perehdy olemassa oleviin vaihtoehtoihin huolella, sillä yhtiömuoto kannattaa valita kerralla oikein.

yhtiömuoto

Toiminimi (Tmi)

Toiminimi on kevyt yritysmuoto, jonka voi perustaa käytännössä kaikki (alaikäiset vanhemman/edunvalvoja suostumuksella). Se soveltuu parhaiten yritystoimintaan, joka perustuu yrittäjän osaamiseen ja jonka liikevaihto on maltillinen (alle 30 000 euroa/v). Parhaiten hyödyt siitä, mikäli sinulla ei ole isoa varastoa tai kalliita investointeja. Toiminimi on aina henkilökohtainen ja yrittäjällä pysyy yksi ja sama Y-tunnus koko elämänsä ajan, vaikka vaihtaisikin yrityksen nimeä tai toimialaa välillä. Toiminimiyrityksellä ei voi olla useampaa omistajaa eikä toiminimeä varsinaisesti voi myydä toiselle (liiketoiminnan ja mahdollisen varaston voi).

Toiminimiyrittäjälle riittää yhdenkertainen kirjanpito, joka käytännössä on tulojen ja menojen ynnäämistä, mutta kirjanpitäjä on suositeltavaa, mitä monimutkaisempia ostoja tai arvonlisäveroasioita sinulla on pyöritettävänä, jotta saat vähennykset varmasti oikein. Toiminimi saa myös pyörittää rahaliikennettä henkilökohtaiselta pankkitililtä, elleivät pankin käyttöehdot tätä nimenomaisesti kiellä.

Verotuksellisesti toiminimi on yksinkertainen: tulot verotetaan henkilökohtaisina ansio- tai pääomatuloina. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksen rahat ovat samalla sinun henkilökohtaista rahaa. Rahat kuitenkin kannattaa pitää erillään ja pitää huolen, että tilillä on aina rahaa maksaa yrityksen menot, vakuutukset ja verot. Kaikki yritykseen tuleva raha ei ole suoraan yrittäjän ”palkkaa”. Yrittäjä on samalla myös henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Se on edullinen ja nopea perustaa. Netissä perustettuna hinta on 60€ (2021). Lomakkeen täyttäminen vie 15 minuuttia ja sen käsittelyaika on usein muutama päivä. Samalla tavalla yritystoiminta on myös helppo ja nopea lopettaa. Toiminimessä myös paperityön määrä on vähäinen.

Toiminimisestä käytettään myös muita nimityksiä, kuten elinkeinon-, liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Toiminimi on hyvin suosittu yhtiömuoto pienelle yritykselle.

Osakeyhtiö (oy)

Osakeyhtiö on toinen yleisemmistä yhtiömuodoista, mutta byrokratialtaan muita selvästi raskaampi. Osakeyhtiö ei ole enää ns. henkilöyhtiö vaan varsinainen oikeustoimikelpoinen yritys. Sen voi perustaa yksin yhdessä varajäsenen kanssa tai sillä voi olla useampia omistajia. Osakeyhtiössä jokainen omistaja on vastuussa yrityksestä vain sijoittamansa pääoman verran ja siitä puuttuu yrittäjän henkilökohtainen vastuu, ellei ole ryhtynyt takaajaksi omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Osakeyhtiö on hyvä vaihtoehto silloin kun mukana on useampi omistaja tai rahoittaja, investoinnit ja varastot ovat suuria, toiminta laajaa, liikevaihto +30 000 euroa tai liiketoiminta sisältää huomattavia taloudellisia riskejä. Ylintä valtaa osakeyhtiössä käyttää aina yhtiökokous (jonka voi pitää yksinkin) ja sen lisäksi osakeyhtiöön kuuluu aina hallitus ja halutessaan myös toimitusjohtaja. Isommissa yrityksissä yhtiökokoukissa valitaan hallitus ja tilintarkastaja.

Osakeyhtiön hyvänä puolena tulee verotus, mikäli liikevaihtoa alkaa olla enemmän. Yrityksen omistajan on mahdollista nostaa yrityksestä palkkana se osa, joka ansioverotuksellisesti on kannattavinta (henkilökohtaisen veroprosentin jäädessä 20-30% tienoille) ja nostaa yhteisöveron (20%) jälkeen lopun tuloksesta pääomaverotettuina osinkoina tai jättää ylimääräinen raha yrityksen käyttöön. Myös luontoisedut (esim. lounas- tai puhelinetu) ovat mahdollisia, toisin kun toiminimessä.

Osakeyhtiössä kirjanpito tulee aina tehdä kaksinkertaisena ja vuosittainen tilinpäätös on pakollinen. Lisäksi jokaisesta kokouksesta ja niissä tehtävistä päätöksistä tulee olla pöytäkirjat, vaikka kokoustaisi yksin.

Osakeyhtiön voi perustaa joko ihminen tai esimerkiksi toinen osakeyhtiö. Osakeyhtiön perustaja ei saa olla konkurssissa tai vajaavaltainen. Osakeyhtiön hinta on paperilla 380 euroa tai netissä 275 euroa (2021). Netissä osakeyhtiön voi perustaa silloin kuin alkuosakepääoma on 0€. Perustamiseen tarvitset perustamisilmoituksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen (jos useampi omistaja) ja henkilötietolomakkeen.

Osakeyhtiö on hyvin suosittu yhtiömuoto niin pienelle kuin isollekin yritykselle.

Kommandiittiyhtiö (Ky)

Kommandiittiyhtiö ei ole kovin yleinen yritysmuoto, mutta soveltuu tilanteisiin, jossa yritystoiminta perustuu yrittäjän työpanokseen, mutta mukaan halutaan ottaa myös sijoittaja. Se on osakeyhtiötä kevyempi yritysmuoto ja se on helpompi perustaa. Kommandiittiyhtiö on itsessään oikeustoimikelpoinen.

Kommandiittiyhtiötä perustettaessa tulee yhtiössä olla vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on vastuunalainen ja toinen äänetön yhtiömies. Yhtiömiehiä voi olla useampiakin. Vastuunalaiselta yhtiömieheltä riittää oma työpanos yritykseen, mutta äänettömän yhtiömiehen on annettava rahallinen panos. Kuten toiminimessäkin, vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yritystoiminnan velvollisuuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toisin on kuitenkin äänettömän yhtiömiehen laita, jonka vastuut rajoittuvat sijoittamaansa pääomaan. Äänetön yhtiömies ei kuulu yrityksen päätöksentekoon tai hallitukseen (ellei yhtiösopimuksessa toisin mainita), vaan hänelle jää käytännössä pelkkä rahoittajan osa.

Kommandiittiyhtiön voi perustaa ihminen tai toinen yritys. Myös vajaavaltainen tai alaikäinen voi olla yhtiömiehenä, mikäli hänen edunvalvojansa edustaa häntä yhtiöön liittymisessä ja edunvalvojalla on toimenpiteeseen maistraatin lupa.

Jokainen yhtiömies on tasavertainen ja jokaisella on päätöksenteko oikeus. Yhtiökumppaneilla tulee olla siis täysi luottamus toistensa tekemisiin. Yhtiösopimukseen kuitenkin voi tehdä poikkeuksia, jossa jonkin yhtiömiehen oikeuksia voidaan rajata.

Yhtiömiesten verotus koostuu sekä ansio- että pääomatuloista. Yrityksestä voidaan nostaa rahaa yksityisottoina tai palkkana. Yksityisottojen ja palkan lisäksi yhtiömiehelle voidaan korvata myös matkakustannuksia päivärahojen ja kilometrikorvausten muodossa. Myös luontoisedut (esim. lounas- tai puhelinetu) ovat mahdollisia, toisin kun toiminimessä.

Kommandiittiyhtiössä on aina kahdenkertainen kirjanpito. Tätä yhtiömuotoa ei  myöskään voi perustaa sähköisesti. Rekisteröiminen maksaa 240 euroa (2021) ja se vaatii perustamisilmoituksen, yhtiöjärjestyksen ja pankkitilin avaamisen.

Avoin yhtiö (Ay)

Avoimessa yhtiössä tarvitaan vähintään kaksi perustajajäsentä, joilla molemmilla on tasavertainen ja itsenäinen päätösvalta yrityksessä ja jotka toimivat yrityksessä yhteisvastuullisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollinen velka voidaan periä kokonaisuudessaan pelkästään toiselta yrittäjältä, mikäli toinen on esim varaton. Yrityksen nimenkirjoitusoikeutta on kuitenkin mahdollista rajoittaa.
Avoimen yhtiön perustaminen maksaa 240 euroa (2120) ja sen voi perustaa käytännössä kuka vain, ihminen tai toinen yritys. Yritystä ei voi perustaa sähköisissä kanavissa.
Avoin yhtiö ei juurikaan eroa kommandiittiyhtiöstä, muuta kuin siinä suhteessa, että avoimessa yhtiössä kaikilla omistajilla on itsenäinen päätösvalta, mutta jokainen omistaja on vastuussa kaikkien muiden omistajien toiminnasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoimesta yhtiöstä ei myöskään löydy äänettömiä yhtiömiehiä kuten Ky:ssä. Yhtiöstä eroaminen ei poista yhtiössäolon aikana muodostuneista vastuista.
Käytännössä liki aina on parempi valita osakeyhtiö avoimen yhtiön sijasta riskien ja vastuunjaon vuoksi.

Kevytyrittäjyys

Mikäli et halua vielä omaa yritystä, on sinun mahdollista harjoittaa yritystoiminnanomaista bisnestä kevytyrittäjäpalveluiden kautta. Näitä kutsutaan myös laskutuspalveluiksi. Näissä sinulla ei ole omaa y-tunnusta, vaan laskutus tapahtuu palveluntarjoajan kautta ja sinä saat keskittyä tekemään sitä, missä olet hyvä. Toiminnan laajuuden kasvaessa voit kuitenkin olla YEL-velvollinen, kuten toiminimiyrittäjäkin.

Kevytyrittäjä on parhain vaihtoehto pieneen palvelutoimintaan, sillä yrittäjä ei voi vähentää hankinnoistaan arvonlisäveroa, eikä näin ollen ole parhain vaihtoehto fyysisen tavaran myyntiin tai palveluihin, joissa tarvitaan paljon varastoa.

Kevytyrittäjäpalvelu vastaa kirjanpidostasi ja mahdollisesti veroilmoituksistasi. Et tarvitse alkupääomaa tai sinun ei tarvitse huolehtia byrokratiasta tai paperitöistä. Sen voi aloittaa ja lopettaa heti. Kevytyrittäjyyttä tarjoava yritys veloittaa palvelun käytöstä provision, joka vaihtelee yrityksen ja laskutettavan summan mukaan.

HUOM!!
Osuuspankki mainostaa myös OP-Kevytyrittäjä-palvelua. Tämä ei ole varsinainen kevytyrittäjyys- eli laskutuspalvelu vaan toiminimi-yrittäjien taloushallintopalvelu. OP-Kevytyrittäjä-palvelussa sinulla on oma toiminimi ja olet varsinainen elinkeinonharjoittaja, jolla on samat vastuut ja velvollisuudet kuin kaikilla muillakin toiminimiyrittäjillä. OP-Kevytyrittäjäpalvelun kautta hoituu kuitenkin m. yrityksen kirjanpito ja laskutus, alv-ilmoitukset ym. 

Op-Kevytyrittäjyys ei sovi kuitenkaan yrityksille, joilla on yli 3 vuoden isoja hankintoja, kuten autoja, työkoneita tai rakennuksia.

Yhtiömuoto määrittelee paljon

Yhtiömuodon valintaan kannattaa käyttää paljon aikaa ja harkintaa, sillä paljon yrityksesi käytännön toimintaa määräytyy sen mukaan. Ylivoimaisesti suosituimmat yritysmuodot ovat toiminimi ja osakeyhtiö byrokratian, verotuksen ja vastuukysymysten vuoksi. Valitse yhtiömuoto tarkoin!

Voit lukea lisää eri yhtiömuotojen verokohtelusta Verohallinnon sivuilta

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *