Vakuutukset – Miten vakuuttaa yrittäjä ja yritys oikein?

Vakuutukset – Miten vakuuttaa yrittäjä ja yritys oikein?

Yrityksille ja yrittäjille on saatavilla monenlaisia vakuutustuotteita, joista osa ovat pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Yrityksellesi sopivat vakuutukset ovat riippuvaisia toimialastasi ja yritystoimintasi riskitasosta. Rakennusalan yrittäjä tarvitsee paljon kattavammat vakuutukset, kuin läppärillä töitä tekevä graafikko.

Ennen vakuutuksien ottamista kannattaa huolellisesti käydä läpi oma elämäntilanne ja miten mahdolliset takapakit, kuten onnettomuudet, sairastuminen, yritystoiminnan keskeytyminen jne, voisivat vaikuttaa yrittäjän talouteen.

vakuutukset

Pakolliset vakuutukset

Pakollisten vakuutuksien määrä riippuu toimialastasi ja toiminnan riskiluonteesta.

 • YEL eli Yrittäjän eläkevakuutus (koskee suurinta osaa yrittäjistä)
 • Maatalousyrittäjien eläkevakuutus eli MYEL. (Viljelijät, kalastajat, poronhoitajat ja metsänomistajat)
 • Apurahansaajien eläkevakuutus. (Tiede ja taidealat)
 • Potilasvakuutus (pakollinen terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjille, esim. hierojat ja fysioterapeutit jne.)
 • Ympäristövahinkovakuutus (jos toimintaan liittyy oleellinen riski ympäristövahingoista)
 • Liikennevakuutus (pakollinen liikennekäyttöisille ajoneuvoille)
 • Työnantajavakuutukset (Jos palkkaat työntekijöitä, tarvitset heille työeläkevakuutuksen eli TYELin, työttömyys- sekä tapaturmavakuutuksen)

Vapaaehtoiset vakuutukset

Ennen kuin lähdet ostamaan ummikkona vakuutuksia, niin tee vertailuja eri vakuutusvaihtoehdoista ja kysele muilta yrittäjiltä kokemuksia. Vakuutusyhtiön työntekijät ovat myyjiä, joiden tehtävänä on tarjota sinulle vakuutusta jokaiseen pieneenkin riskiin. Kannattaa pohtia huolella, kuinka oleellinen riski on ja voiko siihen varautua jotenkin muuten. Alla yleisimmät erilaiset yrityksen ja yrittäjän vakuutukset

 • Yrittäjän sairaskulu- tai tapaturmavakuutus (ammattitautien ja tapaturmien aiheuttamat sairaanhoito- ja kuntoutuskulut, työkyvyttömyydestä johtuvat ansiomenetykset )
 • Yrityksen omaisuusvakuutukset (murrot, ilkivalta, tulipalo, myrsky, vesi- tai muiden johtojen aiheuttamat vahingot, koneiden rikkoutumiset, yms).
 • Yrityksen keskeytysvakuutus (korvaa ansionmenetyksiä, jos liiketoiminta keskeytyy äkillisen sattumuksen johdosta)
 • Yrityksen vastuuvakuutus (kun yrityksesi toiminnasta syntyy henkilö- tai esinevahinkoja ulkopuolisille esim asiakkaalle) <– Hyvin suositeltava vakuutus!
 • Yrityksen tuotevastuuvakuutus (kun tuotteessasi tai sen turvallisuudessa ilmenee virhe, joka aiheuttaa vahinkoa ulkopuoliselle taholle. Vahinko voi kohdistua henkilöön tai esineeseen.)
 • Yrityksen varallisuusvastuuvakuutus (Kun tekemäsi virhe voi aiheuttaa asiakkaallesi isoja taloudellisia menetyksiä. Esim laki- ja tilitoimistot)
 • Konsulttivastuuvakuutus (Tekniset piirrustukset, kaavasuunnitelma tai laskelmat. Tämä vakuutus korvaa suunnitelman virheellisyyden takia syntyneitä esine- tai henkilövahinkoja sekä asiakkaalle koituneita varallisuusvahinkoja)
 • Yrityksen oikeusturvavakuutus (korvaa riitatilanteista johtuvia välttämättömiä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat yrityksen toiminnasta)

Vinkit vakuutuksien hankintaan

VINKKI 1: Kilpailuta ja vertaile. Hintataso ja vakuutusturvan laajuus vaihtelee paljonkin eri yhtiöiden välillä.

VINKKI 2: Monilla vakuutusyhtiöillä on käytössä ns. minimi-vakuutustaso, eli he tarjoavat käytännössä samaa itsemäärittelemäänsä minimi-korvaustasoa jokaiselle vastaavalle asiakkaalle. Mikäli korvaustaso on toimintaasi nähden liian korkea, pyydä tarjousta pienemmästä korvaustasosta.

VINKKI 3: Ota selvää mahdollisista keskittämisalennuksista. Harkitse myös henkilökohtaisten vakuutuksiesi siirtämistä samaan yhtiöön, mikäli se kokonaisuuden kannalta on edullista ja vakuutusehtojen mukaisesti sopivaa.

VINKKI 4: Tarkista, ettei sinulla ole päällekkäisiä vakuutuksia. Esimerkiksi osa yrittäjän tapaturmavakuutuksista voi kattaa myös vapaa-aikaa, joten erilliselle vapaa-ajan tapaturmavakuutukselle ei välttämättä ole tarvetta.

VINKKI 5: Pidä vakuutukset aina ajantasaisina. Jos toimintasi laajenee tai riskitaso oleellisesti muuttuu, laajenna myös vakuutusturvaasi ja toisin päin.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *